Rekenen met tijd in Excel

Weet je wat ik echt zou willen weten? Hoe je kunt rekenen met tijd.

Wat is tijd volgens Excel?

De wereld is op 1 januari 1900 om 00:00 uur begonnen. Dit wordt ook wel het datumsysteem 1900 genoemd. Er is ook een datumsysteem 1904, dat begint op 1 januari 1904 om 0:00 uur. Voor laatstgenoemde moet specifiek gekozen worden bij de Opties | Geavanceerd. Dit systeem is standaard bij de Apple-liefhebbers in gebruik.

17 juli 2022 is eigenlijk 44759, het aantal dagen dat verstreken is sinds 1 januari 1900.

Rekenen vóór 1900

Dat betekent dus meteen dat je niet direct met data vóór 1-1-1900 kunt rekenen. Typ je 17-1-1756 in Excel dan is dit puur tekst. De “datum” wordt links uitgelijnd, net als tekst.

Als je wilt weten hoeveel dagen geleden Mozart geboren is moet je je toevlucht tot trucjes nemen. De snelste methode is dan om 17-1-1756 te veranderen in 17-1-2756 en de datum van vandaag ook 1000 jaar verder te laten vallen. Trek de geboortedag van “vandaag” af en je hebt het antwoord. Excel rekent dus wel in de (verre) toekomst. Bij 17-1-2756 zie je dat de datum rechts uitgelijnd is.

Als je deelt door 365,2425 (wat ik vaak voor het gemak afkort tot 365,25) wordt er meteen rekening gehouden met schrikkeljaren. Nu klopt dat niet helemaal, het jaar 1700, 1800 en 1900 waren geen schrikkeljaar (deelbaar door 100, maar niet door 400) maar 2000 dan weer wel. Het verschil is echter miniem.

Hoe reken je nu effectief met tijd?

Tijd wordt in Excel weergegeven in uren:minuten:seconden. Kwart over 2 is dus óf 02:15 óf 14:15. Om het helemaal precies te zeggen 02:15:00 of 14:15:00. Meestal worden de seconden weggelaten.

Ik ga het rekenen met tijd uitleggen aan de hand van een tabel met tijden.

Je ziet in de formulebalk dat 14:33 eigenlijk 14:33:00 is. Als je geen seconden typt worden deze ook niet weergegeven op het werkblad. Maar ze staan er dus wel.

Je berekent de tijd zoals je ook data van elkaar aftrekt. In kolom C staat de formule =Bn-An waarbij n het rijnummer is. Van 8 uur ’s morgens tot de volgende dag 7 uur wordt met hekjes weergegeven als je hier niets aanpast.

Rekenen over de dag heen

Je bent begonnen op 4 juli en eindigt op 6 juli. Als je gewoon tijd zou gebruiken van 23:50 tot 0:10 krijg je ######## als uitkomst. Excel noemt dit een negatieve uitkomst in tijd en dat kan niet. Maar als je de dagen erbij zet kan het wel! De dagen en de uren zijn in dezelfde cel getypt met één spatie ertussen.

Tijden van een project optellen

Om de tijden van een project op te tellen maak je gebruik van de SOM-functie. Als de getallen de 24 uur overstijgen dan gebruik je de getalnotatie [u]:mm

Vond je deze tip handig?

Clint kan nu rekenen met tijd. Wil jij ook meer weten of misschien wel een training volgen?
Bel 06-125 63 799 of stuur het contactformulier in. Dan bel ik jou.

Wil je meer tips ontvangen? Volg me dan op Facebook, Instagram of LinkedIn! Daar schrijf ik vaak ook kortere tips.

Deel met vrienden