Rekenen met tijd in Excel

Weet je wat ik echt zou willen weten? Hoe je kunt rekenen met tijd. Nou, dat kan geregeld worden Clint!

Wat is tijd volgens Excel?

De wereld is op 1 januari 1900 om 00:00 uur begonnen. Dit wordt ook wel het datumsysteem 1900 genoemd. Er is ook een datumsysteem 1904, dat begint op 1 januari 1904 om 0:00 uur. Voor laatstgenoemde moet specifiek gekozen worden bij de Opties | Geavanceerd.

Rekenen vóór 1900

Dat betekent dus meteen dat je niet direct met data vóór 1-1-1900 kunt rekenen. Als je wilt weten hoeveel dagen geleden Mozart geboren is moet je je toevlucht tot trucjes nemen. De snelste methode is dan om 17-1-1756 te veranderen in 17-1-2756 en de datum van vandaag ook 1000 jaar verder te laten vallen. Trek de geboortedag van “vandaag” af en je hebt het antwoord. Excel rekent dus wel in de toekomst.

Je ziet dat als je deelt door 365,25 er meteen rekening gehouden wordt met schrikkeljaren. Nu klopt dat niet helemaal, het jaar 1700, 1800 en 1900 waren dat niet (deelbaar door 100, maar niet door 400) en 2000 weer wel. Het verschil is miniem.

Werkdagen berekenen

Wil je weten hoeveel werkdagen er lagen tussen 1 januari 2020 en 1 november 2020? En je hebt 12 vakantiedagen genoten? Dan is de formule:

Hoe reken je nu effectief met tijd?

Tijd wordt in Excel weergegeven in uren:minuten:seconden. Kwart over 2 is dus óf 02:15 óf 14:15. Om het helemaal precies te zeggen 02:15:00 of 14:15:00. Meestal zie je dat seconden worden weggelaten.

Ik ga het rekenen met tijd uitleggen aan de hand van een tabel met tijden.

Je ziet in de formulebalk dat 15:36 eigenlijk 15:36:00 is. Als je geen seconden typt worden deze ook niet weergegeven op het werkblad. Maar ze staan er dus wel.

Je berekent de tijd zoals je ook data van elkaar aftrekt. In kolom D staat de formule =Fn-En waarbij n het rijnummer is.

Rekenen over de dag heen

Je bent begonnen op 3 februari en geëindigd op 4 februari. Als je gewoon tijd zou gebruiken van 23:50 tot 0:10 krijg je ######## als uitkomst. Excel noemt dit een negatieve uitkomst in tijd en dat kan niet. Maar als je de dagen erbij zet kan het wel!

Tijden van een project optellen

Om de tijden van een project op te tellen maak je gebruik van de SOM.ALS-functie. Let erop dat je de uitkomst van de juiste getalnotatie voorziet.

De getalnotatie die ik hier gebruik overstijgt de 24-uursaanduiding. In onderstaand voorbeeld laat ik de oorspronkelijke tijdsaanduiding en de aangepaste versie zonder seconden zien. Door de uren tussen vierkante haakjes te plaatsen kun je dus verder rekenen dan 24 uur.

Vond je deze tip handig?

Clint kan nu rekenen met tijd. Wil jij ook meer weten of misschien wel een training volgen? Bel 06-125 63 799 of stuur het contactformulier in. Dan bel ik jou.

Wil je meer tips ontvangen? Volg me dan op Facebook, Instagram of LinkedIn! Daar schrijf ik vaak ook korte tips.

Deel met vrienden